ZARYS TEMATYCZNY

 

08:00 – 08:55  |  Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15  |  Oficjalne otwarcie OSG 2016

09:15 – 11:15  |  SESJA PLENARNA: KONKURENCYJNA GOSPODARKA – BEZPIECZNE PAŃSTWO

11:30 – 16:30 – Sala Balowa DEF

SESJA I: INFRASTRUKTURA

I PRZEMYSŁ. INTELIGENTNE MIASTA

11:30 – 15:30 – Sala Syrena+Wawel

SESJA II: INNOWACYJNE FIRMY

I ROZWIĄZANIA

11:30 – 16:30 – Sala Kometa
SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE

11:30 – 13:15  |  Panel 1 Infrastruktura krytyczna

11:30 – 13:15  |  Panel 1 Najlepsze praktyki – Liderzy zmian

11:30 – 13:15  |  Panel 1 AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego

13:30 – 15:00  |  Panel 2 Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska

13:30 – 15:30  |  Panel 2 Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies

13:30 – 15:00  |  Panel 2 ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowe

15:15 – 16:30  |  Panel 3 Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast

 

15:15 – 16:30  |  Panel 3 Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne

18:00 – 21:00 |  GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI” WRAZ Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

 

 Laureaci nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016”:

 Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

 Bank Gospodarstwa Krajowego – nagrodę odbierze Wojciech Hann, Członek Zarządu BGK

 

 Oprawą artystyczną Gali „Bursztyn Polskiej Gospodarki” będzie wystawa fotografii artystycznej pt:
 „W Barwach Bursztynu”, której autorem jest Henryk Pietkiewicz oraz występ zespołu Zagan Acoustic.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 

  08:00 – 08:55  |  Rejestracja uczestników
 
  09:00 – 09:15  |  Oficjalne otwarcie OSG 2016
 
  09:15 – 11:15  |  SESJA PLENARNA: KONKURENCYJNA GOSPODARKA – BEZPIECZNE PAŃSTWO
 
 • Odbudowa narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej
 • Rok 2017 nowe otwarcie – Polski Fundusz Rozwoju, nowa perspektywa budżetowa UE
 • Implikacje dla Polski po Szczycie NATO w Warszawie
 • Ile Państwa w gospodarce? Cele społeczne vs cele gospodarcze
 • Czy nowa struktura UE pomoże czy zaszkodzi polskiej gospodarce?
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Lokomotywy polskiej gospodarki – sektor państwowy czy prywatny?
 • „Konstytucja Biznesu” odpowiedzią na niespójne i niestabilne otoczenie prawno-regulacyjne?
 • Polityka surowcowa Państwa
 • Duże projekty infrastrukturalne jako skuteczny impuls dla rozwoju gospodarki

 

 

Moderatorzy:
dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Doktor Habilitowany Nauk Prawnych, w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
 
W sesji zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 

DEBATA MINISTERIALNA:

Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Ewa Lech – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Tomasz Szatkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej; Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

DEBATA EKSPERCKA:

Tomasz Gibas –  Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Prof. Witold Orłowski – Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska; Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2007-2012; Tomasz Pisula – Prezes Zarządu, PAIiIZ S.A.; Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Michał Szaniawski – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 
  11:30 – 16:30  |  SESJA I: INFRASTRUKTURA I PRZEMYSŁ. INTELIGENTNE MIASTA
     
  11:30 – 13:15  |  Panel 1 – Infrastruktura krytyczna
 
 • Infrastrukturalne inwestycje dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski – inwestycje do 2020
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – szansa czy zagrożenie?
 • Rola RCB w integracji i ochronie infrastruktury krytycznej.
 • Realizacja strategii w kluczowych spółkach jako element integracji infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie ryzykiem przy projektach energetycznych oraz źródła finansowania projektów
 • Nowe moce wytwórcze oraz inwestycje sieciowe w elektroenergetyce
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa (gaz, ropa, węgiel, przemysł chemiczny)
 • Łączność i sieci telekomunikacyjne najbardziej zaawansowany technologicznie element infrastruktury krytycznej?
 • Minimalizacja ryzyka przy dużych projektach inwestycyjnych
 • Modele finansowania inwestycji
  Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 
W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
Tomasz Blacharski – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Adam Gawęda – Senator RP; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Jakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Andrzej Kurpiewski – Prezes Zarządu, LitPol Link; Artur Kopeć – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.
 
  13:30 – 15:00  |  Panel 2  – Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska
 
 • Udział prywatnych inwestorów w rozbudowie infrastruktury
 • Ewolucja w kolejowych przewozach towarów – uwarunkowania makroekonomiczne
 • Transport pasażerski – jak zachęcać do korzystania z transportu publicznego?
 • Jak finansować inwestycje w infrastrukturę?
 • Transport z perspektywy samorządów – kolej metropolitalna
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne – czy klienci w pełni wykorzystują aktualny potencjał branży
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast 
 

Moderator:

Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 

W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej, STK S.A.;  Paweł Smoleń – Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Bartosz Soroczyński – Członek Zarządu, Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury”; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 
  15:15 – 16:30  |  Panel 3 – Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast
 
 • Rola i fundusze samorządów wykorzystane na potrzeby wspierania przedsiębiorczości
 • Transport publiczny: inteligentne systemy zarządzania ruchem
 • Technologie IT w projektach infrastrukturalnych: inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punkty ładowania samochodów hybrydowych.
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast.
 • Innowacyjny biznes podstawą miast przyszłości
 • Miasto dla mieszkańców – mieszkańcy dla miasta
  • Płatności „w mieście i miastu”
  • ICT – inteligentne platformy komunikacji z mieszkańcami
  • Czynnik bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach smart city
  • Interaktywna przestrzeń miejska
 • Budowanie „kapitału miasta i regionu” – strategie promocyjne B2B i B2C
 • Smart cities – przykłady najciekawszych wdrożeń
 • Inteligentne miasto XXI – wyzwanie czy konieczność
 • Umowy ESCO szansą na realizacje inwestycji
 • Program Mieszkanie Plus – nowe wyzwanie dla samorządów
 

Moderator:
Jacek Błażejewski – Partner Zarządzający, Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Sp. k.
 
W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):

 
Marek Duda – Prezes Zarządu, CEZ ESCO Polska; Maciej Fiedler – Prezes Zarządu, Fibar Group S.A.; Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn; Tomasz Korczyński – Counsel, DENTONS Jerzy Kurella – Przewodniczący Rady Nadzorczej, City Security Warszawa; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, Philips Lighting Poland S.A.; Stanisław Sieńko – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa; Paweł Sokołowski – Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems S.A.;  Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 
  11:30 – 15:30  |  SESJA II: INNOWACYJNE FIRMY I ROZWIĄZANIA   
     
  11:30 – 13:15  |  Panel 1 – Najlepsze praktyki – Liderzy zmian  
 
 • Ewolucja czy rewolucja?
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Budowanie Marki – inwestycje w świadomość klienta
 • Świat to za mało- jak przekraczać granice w poszukiwaniu rynków w dobie Internetu?
 • Informatyzacja to nie wszystko:
 • Produkty 21: forma a nie trwałość? – dlaczego klient tęskni za dawną jakością i prostotą urządzeń?
 • Klient na rynku nowoczesnych technologii.
 • Program Witelo

 

 

Moderator:
Agnieszka Wiercińska-Krużewska – Adwokat, Starszy Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 

W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.; Stanisław Dyrda – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;  Tomasz Gondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o.; Joanna Ossowska-Rodzewicz – Wiceprezes Zarządu, Fibar Group S.A.; Monika Piątkowska – Prezes, Związek Pracodawców Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu; Grzegorz Wolszczak – Bank Światowy w Polsce; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

 
  13:30 – 15:30  |  Panel 2 – Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies  
 

Moderator: Dariusz Gulczyński – Światowa Rada Energii

 

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP;
Tomasz Gondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o.;

Tomasz Korczyński – Counsel, DENTONS

Jacek Kosiorek – Wiceprezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej;
Marcin Lewenstein – Clean Coal and Clean Gas Technologies, KIC InnoEnergy;  
Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.

Barbara Molińska – Regionalny Manager ds. Handlu Zagranicznego, Region Centrum, Bank Zachodni WBK

dr hab. Justyna Regan – Attorney and Counselor at Law, Miller Canfield

Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland

   
  11:30 – 16:30  |  SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE  
     
  11:30 – 13:15  |  Panel 1 – AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego  
 
 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej – czy rolnicy i firmy w pełni wykorzystały możliwości, jakie dała akcesja?
 • Uzależnienie od rynku unijnego – naturalna konsekwencja akcesji czy zagrożenie?
 • Czy branża odrobiła lekcje z embarga rosyjskiego?
 • Czy Brexit uderzy w firmy spożywcze?
 • Umowy CETA i TTiP – szansa czy zagrożenie?
 • Niestabilna sytuacja na rynku surowców. Czy można się przed nią zabezpieczyć? Jak właściwie zorganizować handel towarami rolnymi w Polsce?
 • Polska żywność za granicą – czyli? Jak chcemy być postrzegani w Europie i na świecie?
 • Innowacyjność – jak ją zwiększyć, by zyskać przewagi rynkowe?
 • Centralizacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – czy jest potrzebna?
  Moderator:
Beata Drewnowska – Dziennikarka Dziennika „Rzeczpospolita”
 
W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
Edward Bajko – Prezes, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek; Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.; Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Ewa Lech – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Marek Moczulski – Prezes Zarządu, Bakalland; Robert Niczyporuk – Partner, Corporate and M&A Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Pacek – Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Jarosław Sierszchulski – Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Paweł Stamburski – Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK; Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.
 
  13:30 – 15:00  |  Panel 2 – ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowe  
 
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Polityka unijna a polska racja stanu, ocena wpływu na bezpieczeństwo ze względu na członkostwo w UE
 • Polityka międzynarodowa, europejska i atlantycka – Jak skutecznie lobbować aby zapewnić bezpieczeństwo kraju
 • Aktywność Rządu i Prezydenta RP w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego
 • Priorytety polityki MON a polski przemysł zbrojeniowy
 • Efektywność energetyczna – bezpieczeństwem kraju

 

  Moderator:
dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
 
W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
Krzysztof Liedel – Dyrektor Centrum, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Marian Moraczewski – Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; prof. Andrzej Najgebauer – Wojskowa Akademia Techniczna; Paweł Nazarewski – Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; płk Piotr Potejko – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Mariusz Schmidt – Prezes, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Tomasz Szatkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej; dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska; Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
  15:15 – 16:30  |  Panel 3 – Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne  
 
 • Ekoterroryzm versus terroryzm
 • Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego
 • Kiedy świat spojrzy na bezpieczeństwo ekologiczne w kategoriach doktryny?
 • Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 • Woda najcenniejszy surowiec świata – innowacje chroniące środowisko
 • Gospodarka odpadami
 

Moderator:
Katarzyna Kuźma – Radca Prawny, Abogada, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 

W debacie zapowiedzieli swój udział (alfabetycznie):
 
Dariusz Jasak – Prezes Zarządu, Veolia Water Technologies; Klaudia Kleps – Koordynator Komisji ds. Innowacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW; Tomasz Styś – Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, Instytut Sobieskiego; dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady, Polska Izba Ekologii

 
  18:00  |  GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI” WRAZ Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

 

*    W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego